Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki zrekapirowanej ludzkim bydłem (WC3) zrekombinowanej szczepionki Pentavalent ad 8

W badaniu na dużą skalę, 28 646 i 28488 osób w grupie odpowiednio szczepionki i placebo włączono do analizy per-protokołu skuteczności szczepionki w zmniejszaniu potrzeby hospitalizacji lub opieki w oddziale ratunkowym w przypadku rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit (Figura 1C Dodatku Uzupełniającego). Ogółem 204 osób (13 w grupie szczepionkowej i 191 w grupie placebo) odwiedziło oddziały ratunkowe, a 144 osoby (6 w grupie szczepionkowej i 138 w grupie placebo) hospitalizowano z powodu rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit G1-G4. Szczepionka zmniejszyła łączną częstość hospitalizacji lub opieki w oddziałach ratunkowych w przypadku rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit G1-G4 o 95,5% (przedział ufności 95%, od 91,2 do 96,6%), przy 95,8-procentowym spadku częstości hospitalizacji (95% przedział ufności, 90,5 do 98,2 procent) i 93,7 procentowego zmniejszenia częstości wizyt w oddziałach ratunkowych (95 procent przedziału ufności, 88,8 do 96,5 procent). Liczbę hospitalizacji i wizyt w oddziałach ratunkowych przedstawiono zgodnie z serotypem w Tabeli 2. Skuteczność szczepionki przeciwko wszystkim hospitalizacjom związanym z nieżytem żołądka i jelit po pierwszej dawce wynosiła 58,9% (przedział ufności 95%, od 51,7 do 65,0%). Było również 86,6 procent redukcji (95 procent przedziału ufności, 78,0 do 91,9 procent) w liczbie utraconych dni roboczych związanych z rotawirusem zapalenia żołądka i jelit G1-G4: rodzice lub opiekunowie osób otrzymujących szczepionkę stracili 65 dni roboczych, podczas gdy rodzice lub opiekunowie placebo odbiorcy stracili 487 dni roboczych. W badaniu klinicznym dotyczącym skuteczności szczepionka spowodowała zmniejszenie częstości wizyt u lekarza lub kliniki z powodu rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit G1-G4 o 86,0 procent (95 procent przedziału ufności, 73,9 do 92,5 procent).
Skuteczność kliniczna przeciw rotawirusowemu zapaleniu żołądka i jelit, według ciężkości
Tabela 3. Tabela 3. Skuteczność kliniczna przeciw rotawirusowemu zapaleniu żołądka i jelit o dowolnej ciężkości w populacyjnej populacji na podstawie danych klinicznych dotyczących skuteczności, według G Serotyp zidentyfikowany w taborecie podmiotu. Podokres skuteczności klinicznej obejmował 5673 osób zaszczepionych (ryc. 1D dodatku uzupełniającego). Spośród 4512 osób (2207 w grupie szczepionek i 2305 w grupie placebo), których dane można było ocenić w analizie skuteczności według protokołu, stwierdzono 397 przypadków zapalenia żołądka i jelit wywołanego przez rotawirusy (odpowiednio 82 i 315) wywołanych przez serotypy G1-G4 (G1 w 358, G2 w 23, G3 na 7 i G4 na 9) wystąpiły 14 lub więcej dni po trzeciej dawce podczas pierwszego pełnego sezonu rotawirusa. Skuteczność szczepionki przeciwko rotawirusowemu zapaleniu żołądka i jelit G1-G4 o 7-procentowym stopniu złośliwości wyniosła 74,0% (przedział ufności 95%, 66,8 – 79,9%), a dla ostrego zapalenia żołądka i jelit G1-G4 wynosiła 98,0% (przedział ufności 95%, 88,3 – 100%). ). Tylko jeden przypadek ciężkiego rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit wystąpił wśród osób otrzymujących szczepionkę podczas pierwszego pełnego sezonu rotawirusowego po szczepieniu. Średnia ocena nasilenia dla przypadków u biorców szczepionek wynosiła 9,1 (zakres od do 17) w porównaniu z 12,9 (zakres od 2 do 21) w przypadkach otrzymujących placebo. Wyniki specyficzne dla serotypów przedstawiono w Tabeli 3
[hasła pokrewne: psychoterapia par kraków, usg kolana wrocław, badanie krwi kreatynina cena ]
[hasła pokrewne: dyżur aptek malbork, darmowe leki dla seniora, olx wołów ]

0 thoughts on “Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki zrekapirowanej ludzkim bydłem (WC3) zrekombinowanej szczepionki Pentavalent ad 8