Leczenie ataków migreny za pomocą sumatryptanu – podskórna międzynarodowa grupa badaczy Sumatriptan * ad 5

Całkowite ustąpienie bólu wystąpiło również u istotnie większego odsetka pacjentów otrzymujących sumatryptan w obu dawkach niż pacjenci otrzymujący placebo (p <0,001). Po 120 minutach można było ocenić 357 pacjentów, którzy otrzymali dwie iniekcje. W tym czasie 75 procent pacjentów (83 z 110) leczonych sumatryptanem w dawce 6 mg i placebo miało poprawę w natężeniu bólu głowy, podobnie jak 81 procent pacjentów (86 z 106) leczonych dwoma wstrzyknięciami 6 mg sumatryptan, 82 procent pacjentów (40 z 49) otrzymywało 8 mg sumatryptanu w połączeniu z placebo i 30 procent pacjentów (28 z 92) po dwóch wstrzyknięciach placebo. Wskaźniki odpowiedzi dla wszystkich schematów sumatryptanu były znacząco lepsze niż dla schematu składającego się z samego placebo (P <0,001 dla wszystkich trzech porównań), ale stawki dla schematów leczenia nie różniły się znacząco od siebie. Warto zauważyć, że odpowiedź na dwa wstrzyknięcia 6 mg sumatryptanu nie różniła się znacząco od tej dla 6 mg sumatryptanu plus placebo (95 procent przedziału ufności dla różnicy, -5 do +17 procent).
Figura 3 pokazuje wskaźniki odpowiedzi dla wszystkich 615 pacjentów, którzy mogliby być oceniani 120 minut po pierwszej iniekcji (analiza zamiaru leczenia), zgodnie z reżimem leczenia, do którego zostali przydzieleni, bez względu na to, czy podano drugie wstrzyknięcie, czy też nie. Wskaźniki odpowiedzi dla schematów sumatryptanu nie różniły się znacząco od siebie, ale były wyraźnie lepsze od schematu składającego się z samego placebo. W porównaniu z samą dawką placebo, średnia różnica wynosiła 50 procent (przedział ufności 95 procent, od 39 do 60 procent) dla 6 mg sumatryptanu plus placebo, 54 procent (przedział ufności 95 procent, 43 do 64 procent) dla dwóch 6 -mg wstrzyknięć sumatryptanu i 55% (95% przedział ufności, 44 do 66%) dla 8 mg sumatryptanu plus placebo (p <0,001 dla wszystkich trzech porównań).
Wpływ rodzaju migreny i czasu trwania ataku przed leczeniem
Pacjenci, którzy mieli aury przed ich bólem głowy i ci, którzy nie zareagowali podobnie do sumatryptanu. Odpowiednie wskaźniki odpowiedzi po 60 minutach wynosiły 69 procent i 73 procent dla osób otrzymujących 6 mg sumatryptanu, 83 procent i 77 procent dla osób otrzymujących 8 mg sumatryptanu i 26 procent i 24 procent dla osób otrzymujących placebo. Podobnie, pacjenci leczeni wcześnie (w ciągu pierwszych czterech godzin po wystąpieniu objawów) i pacjenci leczeni później zareagowali równie dobrze na sumatryptan. Po 60 minutach odpowiednie odpowiedzi wyniosły 75 procent i 71 procent dla 6 mg sumatryptanu, 73 procent i 81 procent dla 8 mg sumatryptanu i 25 procent i 25 procent dla placebo.
Nudności, wymioty, fotofobia i fonofobia
Sumatryptan był znacznie skuteczniejszy niż placebo w łagodzeniu nudności, wymiotów, światłowstrętów i fonofobii. Przed leczeniem 95 procent wszystkich pacjentów miało co najmniej jeden z tych objawów; 60 minut po pierwszym wstrzyknięciu, 68 do 78 procent pacjentów leczonych sumatryptanem, w porównaniu z 31 procentami osób otrzymujących placebo, nie miało już żadnych objawów. W ciągu 120 minut 81 do 92 procent pacjentów leczonych sumatryptanem nie miało żadnego z tych objawów, w porównaniu z 51 procentami grupy placebo.
Funkcjonalna niepełnosprawność
Leczenie sumatryptanem znacznie poprawiło zdolność pacjentów do normalnego funkcjonowania
[przypisy: kto nie może oddać krwi, optyk chorzów, dyżur aptek malbork ]

0 thoughts on “Leczenie ataków migreny za pomocą sumatryptanu – podskórna międzynarodowa grupa badaczy Sumatriptan * ad 5