Podwójnie ślepa próba 16-godzinnej transdermalnej poprawki nikotynowej w zaprzestaniu palenia ad 6

Te ostatnie próby mogą być bardziej porównywalne z naszymi.20 W siedmiu badaniach roczny wskaźnik sukcesu wynoszący od 3 do 25 procent (średnia, 11) jest w naszym badaniu niższy niż 17 procent, ale mieści się w tym samym zakresie. Należy jednak zauważyć, że nasze badanie zostało przeprowadzone przez zespół badawczy doświadczony w badaniach nad rzucaniem palenia i że oceny przeprowadzono wraz z regularną obserwacją. Oba czynniki mogły korzystnie wpłynąć na wynik. Zaskakująco wysokie wskaźniki sukcesu zostały opisane przez Abelina i in. w badaniu plastra nikotynowego wykonywanego w warunkach ogólnych z minimalnym wsparciem dla badanych i tylko czterema wizytami w ciągu trzech miesięcy3. Porównywanie wyników tych dwóch badań jest jednak trudne ze względu na liczne różnice metodologiczne i demograficzne między im. Obecna łata nikotynowa wydawała się akceptowalna dla większości badanych osób. Miejscowe efekty uboczne były zwykle łagodne, z rumieniem w okolicy łaty i tylko 1,4 procent badanych przestało używać plastra nikotynowego z powodu zlokalizowanego ostrego egzema.
Przedawkowanie nikotyny mogło wystąpić u 11 procent pacjentów, u których podczas stosowania plastra występowały wyższe stężenia kotyniny w ślinie niż podczas palenia. Chociaż w naszym badaniu nie zgłoszono żadnych objawów związanych z możliwym przedawkowaniem nikotyny, szkodliwe skutki mogą wystąpić u osób podatnych – tj. Osób z chorobą sercowo-naczyniową lub arytmiami serca.
Oszołomienie tego badania było niedoskonałe, ponieważ 67 procent prawidłowo zidentyfikowało ich leczenie. Podobnie, w badaniu Abelina i wsp. 75 procent badanych prawidłowo domyśliło się, jakie leczenie otrzymało3. Niekoniecznie jednak koliduje to z trafnością wyników.21 Stopień podstawienia nikotyny po zastosowaniu plastra nikotyny na jeden tydzień było około 50 procent poziomu palenia. Guma nikotynowa przeżuwana zgodnie z życzeniem przez tydzień9 i 12 tygodni22 dawała stopień zastąpienia odpowiednio około jednej trzeciej (2-mg gumy) i dwóch trzecich (4-mg gumy) poziomu wędzenia. Główną różnicą między plastrem a dziąsłem jest możliwość ustawienia własnego spożycia nikotyny. Użytkownicy plastra nie mogą zwiększać stężenia nikotyny we krwi w celu zmniejszenia łaknienia i nie mogą zapobiec przedawkowaniu. Palacze o niskiej zawartości nikotyny w paleniu mieliby wyższy stopień substytucji plastrem niż gumą, podczas gdy palacze o wysokim poziomie nikotyny w paleniu mieliby zapewne wyższy stopień kompensacji za pomocą 4-mg gumy. jednak badani nie muszą nabywać żadnych specjalnych umiejętności, takich jak właściwa technika żucia. W odniesieniu do zgodności, 40 do 55 procent osób z plastrem nikotynowym nadal stosowało go po 12 tygodniach, w porównaniu z 54 procentami osób otrzymujących gumę nikotynową w poprzednim badaniu.9 Jednak musieliśmy poświęcić znacznie więcej czasu i starań, aby przekonać badanych do korzystania z dziąsła, niż przekonać ich do używania plastra.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwany częściowo przez dotację z Kabi Pharmacia Therapeutics.
Dr T.nnesen był konsultantem w Kabi Pharmacia Therapeutics, twórcy plastra nikotynowego i otrzymał dotacje od firmy Dr Säwe jest dyrektorem medycznym Kabi Pharmacia Therapeutics.
Author Affiliations
Z Wydziału Medycyny Płuc, Szpitala Bispebjerg, Kopenhaga, Dania (PT, JN, KS) i Kabi Pharmacia Therapeutics, Helsingborg, Szwecja (USA). Prośby o przedruk do Dr. T.nnesen w Rudolph Berghs Gade 20, DK-2100 Copenhagen ., Dania.

[podobne: fizjoterapia w geriatrii, noma choroba, olejek melisowy ]

0 thoughts on “Podwójnie ślepa próba 16-godzinnej transdermalnej poprawki nikotynowej w zaprzestaniu palenia ad 6