Wpływ Enalaprilu na przeżycie u pacjentów ze zredukowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory i zastoinową niewydolnością serca ad 11

Tacy pacjenci mają niewielką aktywację układu renina-angiotensyna w surowicy [15], a dla nich inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę mogą być mniej skuteczne. Efekty enalaprylu u pacjentów bezobjawowych z małymi frakcjami wyrzutowymi są obecnie oceniane w badaniu SOLVD Prevention Trial. Finansowanie i ujawnianie informacji
* Badacze i instytucje uczestniczące w badaniu SOLVD są wymienione w dodatku.
Prośba o przedruk do Dr. Salima Yusufa w oddziale badań klinicznych, Zakład Epidemiologii i Aplikacji Klinicznych, Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi, Federal Bldg., Rm. 5C08, 7550 Wisconsin Ave., Bethesda, MD 20892.
Obsługiwane w ramach kontraktów z National Heart, Lung and Blood Institute oraz podarunki od Merck Sharp i Dohme, które nie uczestniczyły w projektowaniu, prowadzeniu lub monitorowaniu badania lub w analizie, interpretacji lub raportowaniu wyników.
Jesteśmy wdzięczni pacjentom za ich gotowość do wzięcia udziału w badaniu; do kilkuset lekarzy, którzy polecali pacjentów, dla ich współpracy; do Merck Sharp i Dohme za dostarczanie leku i placebo; Zola Hall za pomoc w przygotowaniu manuskryptu; oraz John Allegretti, Susan Brooks, Michele Hyman i Michael Kelly za ich pomoc.
dodatek
W badaniu SOLVD uczestniczyły następujące osoby i instytucje:
Centrum Medyczne Uniwersytetu Michigan, Ann Arbor-John M. Nicklas, * Bertram Pitt, * Gerald Timmis, Gerald Breneman, Syed Jafri, Wolf FC Duvernoy, Shukri W. Davis, Mark J. Goldberg, Joseph Blair, GB John Mancini, Terri Johnson, Cheryl Luckoff, Gregory Henry, Mary Beth Włodkowski, Mary Czajka, Dori Reinstein, Judy Richards, Ruth Lewis, Debbi Davey, Corrine Mallott, Angie Moll, Laura Quain, Peter Thomasma i Susan Schreiber; University of Alabama w Birmingham Medical Center, Birmingham – William J. Rogers, * Joaquin G. Arciniegas, Vera Bittner, Thomas M. Bulle, J. Bradley Cavender, Edgar D. Charles, Louis J. Dell Italia, Milena Henzlova, William A. MacLean, Silvio E. Papapietro, Michael F. Salvia, L. Thomas Sheffield, Alfred WH Stanley, Eric Van Tassel, Herman A. Taylor, Kim Carlisle, Andrea Baker, Glenda Blackburn, Beth Bonville, Karen Bynum, Suzanne Deriso, Donna Kerns, Nancy Lambert, Lynn Merritt, Vally Nance, Elizabeth Reddy, Faye Atkins i Melanie Cox; University of Louvain, Bruksela, Belgia – Hubert Pouleur, * Michel F. Rousseau, * Jacques Melin, Baudouin Marchandise, Erwin Schroeder i Sylvie Ahn; Brigham i Szpital Kobiecy, Harvard Medical School i BrocktonWest Roxbury Veterans Affairs Medical Center, Boston – Kevin M. McIntyre, * Donald Tow, Daniel Pietro, Edward Gillie, GVRK Sharma, Patricia Woods, Mary Ellen C. Dondero, Robert Brown, W Strauss i Joseph Loscalzo; Centrum Medyczne Tufts-New England, Boston – Deeb Salem, * Marvin A. Konstam, James E. Udelson, Alan Weinshel, William Gaasch, Noreen Dolan, Ruth Hoshino, Cindy Lane, Susan Kelly, Lorraine Kilcoyne i Linda Paradise; Szpital Weiler, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY – Thierry H. Lejemtel, * William H. Frishman, J
[patrz też: olx wołów, warunki oddawania krwi, glukoza badanie cena ]

0 thoughts on “Wpływ Enalaprilu na przeżycie u pacjentów ze zredukowanymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory i zastoinową niewydolnością serca ad 11