Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania benazeprilu w zaawansowanej przewlekłej niewydolności nerek cd

Dawkę benazeprilu zwiększono do 10 mg dwa razy na dobę przez dodatkowe cztery tygodnie, jeśli stężenie kreatyniny w surowicy pozostało niezmienione lub wzrosło poniżej 30%, stężenie potasu w surowicy pozostało poniżej 5,6 mmol na litr i nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych. Otwarte leki przeciwnadciśnieniowe (diuretyki, antagoniści kanału wapniowego, alfa- lub beta-adrenolityki lub niektóre kombinacje tych leków, z wyjątkiem inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II) dodano w razie potrzeby, aby osiągnąć skurczowe ciśnienie krwi mniejsze niż 130 mm Hg i rozkurczowe ciśnienie krwi poniżej 80 mm Hg. Po fazie początkowej benazepril przerwano na trzy tygodnie i w razie potrzeby podawano alternatywne środki przeciwnadciśnieniowe (jak opisano powyżej) w celu utrzymania kontroli ciśnienia krwi. Po trzech tygodniach wszyscy pacjenci z grupy otrzymali 10 mg benazeprilu dwa razy na dobę. Ze względu na znane nerkowe działanie ochronne inhibitorów ACE u pacjentów z tym stadium przewlekłej choroby nerek, komisja etyczna zdecydowała, że ci pacjenci nie powinni otrzymywać placebo. Pacjenci w grupie 2 zostali losowo przydzieleni do otrzymywania 10 mg benazeprilu dwa razy na dobę lub placebo, a także konwencjonalnego leczenia przeciwnadciśnieniowego, stosownie do potrzeb. Lista generowana komputerowo, prowadzona przez stronę nie zaangażowaną w prowadzenie badania, została wykorzystana do randomizacji.
Lekarz, który nie był świadomy zadań leczenia pacjentów, badał każdego pacjenta co dwa tygodnie w pierwszym miesiącu, a następnie co trzy miesiące. Na każdym badaniu mierzono ciśnienie krwi, podczas gdy pacjent siedział trzy do czterech godzin po podaniu badanego leku i przeprowadzono pomiary laboratoryjne, aby ocenić, czy wystąpiły zdarzenia niepożądane lub czy osiągnięto punkty końcowe.
Wszystkim pacjentom zalecono zmniejszenie spożycia soli do około 5 do 7 g chlorku sodu na dobę, spożywanie 0,5 do 0,7 g białka na kilogram masy ciała na dobę oraz ograniczanie spożycia pokarmów bogatych w potas. Zgodność żywieniowa została oceniona poprzez ocenę dziennego mocznika i wydalania chlorku.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędową miarą skuteczności był czas do pierwszego zdarzenia w złożonym punkcie końcowym podwojenia poziomu kreatyniny w surowicy, schyłkowej niewydolności nerek lub zgonu. Podwojenie poziomu kreatyniny w surowicy określono jako dwie wartości kreatyniny w surowicy uzyskane w odstępie co najmniej czterech tygodni, które były dwukrotnie wyższe od wartości początkowej. Schyłkowa niewydolność nerek została określona przez potrzebę długotrwałej dializy lub przeszczepienia nerki.
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zmiany w szybkości wydalania białka z moczem i postęp choroby nerek, oceniane przez odwrotność poziomu kreatyniny w surowicy, 11 klirensu kreatyniny i szybkości filtracji kłębuszkowej, jak obliczono przy użyciu czteroskładnikowego leku. Modyfikacja diety w równaniu choroby nerek uwzględniającym wiek, rasę, płeć i poziom kreatyniny w surowicy12-15: szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej = 186 x (poziom kreatyniny w surowicy [w miligramach na decylitr]) – 1,154 × (wiek [w latach]) 0,203. W przypadku kobiet iloczyn tego równania pomnożono przez współczynnik korygujący 0,742.
Analiza statystyczna
Wielkość próby została oszacowana przed badaniem za pomocą oprogramowania nQuery Advisor
[podobne: badanie krwi kreatynina cena, aquavibron wskazania, fizjoterapia w geriatrii ]
[więcej w: klinika kardiologii warszawa, centrum leczenia uzależnień, olejek melisowy ]

0 thoughts on “Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania benazeprilu w zaawansowanej przewlekłej niewydolności nerek cd

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: salon kosmetyczny warszawa[…]